OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O DÁRKOVÝ POUKAZ NA MONTÁŽ STŘEŠNÍCH PRODUKTŮ RUUKKI ZDARMA
Copyright © 2013 Ruukki CZ. Všechna práva vyhrazena.
1. Organizátor soutěže

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, Česká republika, (“Ruukki” nebo “Organizátor”).

2. Právo zúčastnit se soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které mají pobyt v České republice a mají v soukromém vlastnictví samostatně stojící rodinný dům nebo chatu v České republice.

Zaměstnanci Ruukki, kteří se zúčastnili organizování soutěže, ani jejich přímí rodinní příslušníci se soutěže zúčastnit nesmí.

3. Termín trvání

Jednotlivci se mohou do soutěže zapojit od 1. 5. 2013 do 28. 6. 2013. Registrace vykonané po uplynutí této lhůty jsou neplatné. Organizátor není zodpovědný za jakékoliv telekomunikační či datové problémy, které by mohly ztížit anebo znemožnit zapojení se do soutěže. 

4. Vstup do soutěže

Účastníci se mohou do soutěže registrovat na www.ruukkistrechy.cz/soutez vyplněním požadovaných informací. Každá osoba se může účastnit pouze jednou.

5. Ochrana soukromí

Jakékoliv osobní informace získané po dobu konání soutěže budou použity v souladu s Českým zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní informace účastníků soutěže zůstanou důvěrné po celou dobu konání soutěže. Účastník soutěže, který do soutěže vstoupí způsobem odpovídajícím těmto pravidlům, dává tímto souhlas k tomu, aby jeho data byla v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů použita pro účely této soutěže, nikoliv však k jiným účelům.

Pokud s tím účastník souhlasí, Ruukki mu může zasílat nabídky nebo reklamu prostřednictvím pošty, emailu, nebo zasláním SMS na uvedené telefonní číslo. 

6. Výhra

Výherce soutěže získá dárkový poukaz v hodnotě 100.000 Kč na montáž střešních produktů Ruukki (střešní krytiny, okapový systém nebo bezpečnostní prvky) dle vlastního výběru, který je možné použít při zakoupení konkrétních produktů Ruukki (střešní krytiny, okapový systém nebo bezpečnostní prvky). Dárkový poukaz je možné použít pouze na montážní služby poskytované příslušnou partnerskou společností, která je uvedena na dárkovém poukazu. Výhru není možné vyměnit za hotovost a poukaz musí být použit naráz, ne jen částečně. Nevyužitá hodnota dárkového poukazu propadá. Dárkový poukaz je platný do konce roku 2013.

Pokud výherce po dobu konání soutěže zrealizuje rekonstrukci střechy samostatně stojícího rodinného domu nebo chaty, která je v jeho osobním vlastnictví a použije při tom střešní produkty vyrobené společností Ruukki, má právo na finanční kompenzaci za montáž střešních produktů Ruukki v maximální hodnotě rovné hodnotě dárkového poukazu.

Za výše uvedenou cenu uhradí Organizátor soutěže daň z výhry podle českého Zákona o dani z výhry.

7. Vyhlášení výherce 

Hlavní výhru v soutěži získá účastník s pořadovým číslem 250 a 500. Všichni účastníci budou o výsledcích informováni co nejdříve pomocí e-mailu. Jméno výherce bude rovněž zveřejněno na www.ruukkistrechy.cz.

8. Publicita

Zapojením se do soutěže dává účastník Organizátorovi souhlas se zveřejněním, bez samostatné dohody nebo kompenzace, jména výherce, stejně tak obrázků či videa domu výherce před a po renovaci střechy společností Ruukki. Krom toho má Organizátor právo použít tyto materiály i v jiných médiích. 

Jméno výherce spolu s výše uvedeným obrazovým materiálem bude uveřejněno na www.ruukkistrechy.cz, stejně jako v tištěných a dalších médiích. Datum a čas uveřejnění určí Organizátor.

9. Závazky stran

Výherce je zodpovědný za uhrazení veškerých dalších výdajů spojených s převzetím ceny a možných dalších výdajů spojených s jejím vyplacením.

Závazek Organizátora v žádném případě nepřesahuje maximální hodnotu nebo rozsah ceny. Organizátor soutěže nebude v žádném případě zodpovědný za ztrátu zisku nebo jiné následky, či nepřímé ztráty způsobené přímo, anebo nepřímo z účasti na této soutěži nebo získání ceny. Avšak přijímá všechny závazky vůči spotřebiteli uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele.

10. Pravidla soutěže platí pro všechny účastníky

Všechny osoby, které se zapojí do soutěže, si musí přečíst a souhlasit s těmito pravidly. Pokyny uvedené na web stránce kampaně www.ruukkistrechy.cz/soutez jsou součástí těchto pravidel. Ruukki si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.

Ruukki si také vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit bez předchozího upozornění.

11. Použitelné právo a řešení sporů

Tato soutěž se řídí českou legislativou. Jakékoliv spory a reklamace budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem organizátora soutěže.